Mohammad

نمایش سایت فقط با ip ایران

پست های پیشنهاد شده

اگر می خواهید سایت شما فقط برای کاربران ایرانی نمایش داده شود و دیگر کاربران که با فیلتر شکن یا vpn وارد سایت شده اند نتوانند سایت را مشاهده کنند و یا کاربران خارج از کشور نتوانند سایت را مشاهده کنند می توانید از کد های زیر استفاده کنید.
با این کد فقط آی پی ایران اجازه استفاده و مشاهده مطالب و صفحات سایت را خواهد داشت. البته نگران سئوی سایت نباشید! آی پی های گوگل، یاهو و مایکروسافت هم به لیست اضافه شده تا سایت از دید موتورهای جستجو خارج نشود

  <Limit GET HEAD POST>
  # update : http://forum.talahost.com/f19/410.html
  order deny,allow
  allow from 64.4.0.0/18
  allow from 65.52.0.0/14
  allow from 131.253.21.0/24
  allow from 131.253.22.0/23
  allow from 131.253.24.0/21
  allow from 131.253.32.0/20
  allow from 157.54.0.0/15
  allow from 157.56.0.0/14
  allow from 157.60.0.0/16
  allow from 207.46.0.0/16
  allow from 207.68.128.0/18
  allow from 207.68.192.0/20
  allow from 8.12.144.0/24
  allow from 66.196.64.0/18
  allow from 66.228.160.0/19
  allow from 67.195.0.0/16
  allow from 68.142.192.0/18
  allow from 72.30.0.0/16
  allow from 74.6.0.0/16
  allow from 98.136.0.0/16
  allow from 202.160.176.0/20
  allow from 209.191.64.0/18
  allow from 64.18.0.0/20
  allow from 74.125.148.0/22
  allow from 74.125.244.0/22
  allow from 207.126.144.0/20
  allow from 5.231.0.0/16
  allow from 5.232.0.0/16
  allow from 5.233.0.0/16
  allow from 5.234.0.0/16
  allow from 5.235.0.0/16
  allow from 5.236.0.0/16
  allow from 5.237.0.0/16
  allow from 5.238.0.0/16
  allow from 5.239.0.0/16

  allow from 2.144.0.0/14
  allow from 2.176.0.0/12
  allow from 5.22.0.0/17
  allow from 5.22.192.0/19
  allow from 5.23.112.0/21
  allow from 5.28.32.0/21
  allow from 5.34.192.0/19
  allow from 5.52.0.0/16
  allow from 5.53.32.0/19
  allow from 5.56.128.0/22
  allow from 5.56.132.0/24
  allow from 5.56.135.0/24
  allow from 5.57.32.0/21
  allow from 5.61.24.0/23
  allow from 5.61.26.0/24
  allow from 5.61.29.0/24
  allow from 5.61.30.0/23
  allow from 5.61.72.0/21
  allow from 5.62.160.0/19
  allow from 5.63.8.0/21
  allow from 5.72.0.0/15
  allow from 5.74.0.0/16
  allow from 5.75.0.0/17
  allow from 5.78.0.0/16
  allow from 5.102.32.0/20
  allow from 5.106.0.0/16
  allow from 5.112.0.0/12
  allow from 5.134.128.0/18
  allow from 5.144.128.0/21
  allow from 5.145.112.0/21
  allow from 5.159.48.0/21
  allow from 5.160.0.0/15
  allow from 5.190.0.0/16
  allow from 5.198.160.0/19
  allow from 5.200.64.0/18
  allow from 5.200.128.0/17
  allow from 5.201.128.0/17
  allow from 5.202.0.0/16
  allow from 5.208.0.0/12
  allow from 5.226.48.0/21
  allow from 5.232.0.0/13
  allow from 5.250.0.0/17
  allow from 31.2.128.0/17
  allow from 31.7.64.0/18
  allow from 31.7.128.0/20
  allow from 31.14.80.0/20
  allow from 31.14.112.0/20
  allow from 31.14.144.0/20
  allow from 31.24.204.0/22
  allow from 31.24.232.0/21
  allow from 31.25.88.0/21
  allow from 31.25.104.0/21
  allow from 31.25.128.0/21
  allow from 31.25.232.0/21
  allow from 31.29.32.0/19
  allow from 31.40.0.0/21
  allow from 31.47.32.0/19
  allow from 31.56.0.0/14
  allow from 31.130.176.0/20
  allow from 31.170.48.0/20
  allow from 31.171.216.0/21
  allow from 31.184.128.0/18
  allow from 31.193.112.0/21
  allow from 31.193.144.0/20
  allow from 31.217.208.0/21
  allow from 37.9.248.0/21
  allow from 37.10.64.0/22
  allow from 37.19.80.0/20
  allow from 37.27.0.0/16
  allow from 37.32.0.0/19
  allow from 37.32.32.0/20
  allow from 37.32.112.0/20
  allow from 37.44.56.0/21
  allow from 37.49.144.0/21
  allow from 37.63.128.0/17
  allow from 37.75.240.0/21
  allow from 37.98.0.0/17
  allow from 37.98.200.0/21
  allow from 37.114.192.0/18
  allow from 37.123.192.0/21
  allow from 37.128.240.0/20
  allow from 37.129.0.0/16
  allow from 37.130.200.0/21
  allow from 37.137.0.0/16
  allow from 37.143.144.0/21
  allow from 37.152.160.0/19
  allow from 37.153.128.0/22
  allow from 37.153.176.0/20
  allow from 37.156.0.0/22
  allow from 37.156.8.0/21
  allow from 37.156.16.0/20
  allow from 37.156.48.0/20
  allow from 37.156.100.0/22
  allow from 37.156.112.0/20
  allow from 37.156.128.0/20
  allow from 37.156.144.0/22
  allow from 37.156.152.0/21
  allow from 37.156.160.0/21
  allow from 37.156.176.0/22
  allow from 37.156.212.0/22
  allow from 37.156.232.0/21
  allow from 37.156.240.0/22
  allow from 37.156.248.0/22
  allow from 37.191.64.0/19
  allow from 37.221.0.0/18
  allow from 37.235.16.0/20
  allow from 37.254.0.0/15
  allow from 46.18.248.0/21
  allow from 46.21.80.0/20
  allow from 46.28.72.0/21
  allow from 46.32.0.0/19
  allow from 46.34.96.0/19
  allow from 46.34.160.0/19
  allow from 46.36.96.0/19
  allow from 46.38.128.0/19
  allow from 46.41.192.0/18
  allow from 46.51.0.0/17
  allow from 46.62.128.0/17
  allow from 46.100.0.0/16
  allow from 46.102.120.0/21
  allow from 46.102.128.0/20
  allow from 46.102.184.0/22
  allow from 46.143.0.0/16
  allow from 46.148.32.0/20
  allow from 46.164.64.0/18
  allow from 46.167.128.0/19
  allow from 46.209.0.0/16
  allow from 46.224.0.0/15
  allow from 46.245.0.0/17
  allow from 46.248.32.0/19
  allow from 46.249.96.0/24
  allow from 46.249.98.0/23
  allow from 46.249.100.0/22
  allow from 46.249.104.0/22
  allow from 46.249.112.0/23
  allow from 46.249.120.0/21
  allow from 46.251.160.0/19
  allow from 46.255.216.0/21
  allow from 57.88.80.0/20
  allow from 62.32.49.128/26
  allow from 62.32.49.192/27
  allow from 62.32.49.224/29
  allow from 62.32.49.240/28
  allow from 62.32.50.0/24
  allow from 62.32.53.64/26
  allow from 62.32.53.168/29
  allow from 62.32.53.224/28
  allow from 62.32.61.96/27
  allow from 62.32.61.224/27
  allow from 62.32.63.128/26
  allow from 62.60.128.0/17
  allow from 62.102.128.0/20
  allow from 62.145.92.128/25
  allow from 62.145.109.0/24
  allow from 62.193.0.0/19
  allow from 62.220.96.0/19
  allow from 63.243.185.0/24
  allow from 64.214.116.16/32
  allow from 67.16.178.147/32
  allow from 67.16.178.148/31
  allow from 67.16.178.150/32
  allow from 77.36.128.0/17
  allow from 77.77.64.0/18
  allow from 77.81.32.0/20
  allow from 77.81.76.0/22
  allow from 77.81.80.0/22
  allow from 77.81.128.0/21
  allow from 77.81.144.0/20
  allow from 77.81.192.0/19
  allow from 77.95.219.0/24
  allow from 77.95.220.0/24
  allow from 77.104.64.0/18
  allow from 77.237.64.0/19
  allow from 77.237.160.0/19
  allow from 77.238.176.0/23
  allow from 77.238.182.0/23
  allow from 77.238.188.0/23
  allow from 77.245.224.0/20
  allow from 78.38.0.0/15
  allow from 78.109.192.0/20
  allow from 78.110.112.0/20
  allow from 78.111.0.0/20
  allow from 78.154.32.0/19
  allow from 78.157.32.0/19
  allow from 78.158.160.0/19
  allow from 79.127.0.0/17
  allow from 79.132.192.0/19
  allow from 79.143.84.0/23
  allow from 79.174.160.0/21
  allow from 79.175.128.0/19
  allow from 79.175.160.0/22
  allow from 79.175.164.0/23
  allow from 79.175.166.0/24
  allow from 79.175.167.0/25
  allow from 79.175.167.128/30
  allow from 79.175.167.132/31
  allow from 79.175.167.144/28
  allow from 79.175.167.160/27
  allow from 79.175.167.192/26
  allow from 79.175.168.0/22
  allow from 79.175.172.0/25
  allow from 79.175.172.128/26
  allow from 79.175.173.0/24
  allow from 79.175.174.0/23
  allow from 79.175.176.0/20
  allow from 80.66.176.0/20
  allow from 80.69.240.0/20
  allow from 80.71.112.0/20
  allow from 80.75.0.0/20
  allow from 80.191.0.0/16
  allow from 80.242.0.0/20
  allow from 80.250.192.0/20
  allow from 80.253.128.0/19
  allow from 81.12.0.0/17
  allow from 81.28.32.0/19
  allow from 81.29.240.0/20
  allow from 81.31.160.0/19
  allow from 81.31.224.0/19
  allow from 81.90.144.0/20
  allow from 81.91.128.0/19
  allow from 81.163.0.0/21
  allow from 82.97.224.0/22
  allow from 82.97.228.0/24
  allow from 82.97.229.0/26
  allow from 82.97.229.80/28
  allow from 82.97.229.96/27
  allow from 82.97.229.128/25
  allow from 82.97.230.0/23
  allow from 82.97.232.0/21
  allow from 82.97.240.0/20
  allow from 82.99.192.0/18
  allow from 82.115.0.0/21
  allow from 82.115.8.0/22
  allow from 82.115.12.0/23
  allow from 82.115.14.0/24
  allow from 82.115.16.0/22
  allow from 82.115.20.0/23
  allow from 82.115.29.0/24
  allow from 82.115.30.0/23
  allow from 82.138.140.0/25
  allow from 83.120.0.0/14
  allow from 83.147.192.0/18
  allow from 83.170.26.0/24
  allow from 83.170.34.96/27
  allow from 83.170.34.160/27
  allow from 83.170.34.192/27
  allow from 84.17.168.32/27
  allow from 84.39.176.0/21
  allow from 84.47.192.0/20
  allow from 84.47.212.0/22
  allow from 84.47.216.0/21
  allow from 84.47.224.0/19
  allow from 84.233.149.241/32
  allow from 84.241.0.0/18
  allow from 84.246.71.128/28
  allow from 84.246.71.168/29
  allow from 84.246.71.176/32
  allow from 85.9.64.0/18
  allow from 85.15.0.0/18
  allow from 85.133.128.0/17
  allow from 85.185.0.0/16
  allow from 85.198.0.0/18
  allow from 85.204.30.0/23
  allow from 85.204.76.0/23
  allow from 85.204.80.0/20
  allow from 85.204.104.0/23
  allow from 85.204.128.0/22
  allow from 85.204.208.0/20
  allow from 85.239.192.0/19
  allow from 86.55.0.0/16
  allow from 86.57.0.0/17
  allow from 86.104.32.0/20
  allow from 86.104.80.0/20
  allow from 86.104.96.0/20
  allow from 86.104.232.0/21
  allow from 86.104.240.0/21
  allow from 86.105.40.0/21
  allow from 86.105.128.0/20
  allow from 86.106.24.0/23
  allow from 86.106.192.0/21
  allow from 86.107.0.0/20
  allow from 86.107.80.0/20
  allow from 86.107.144.0/20
  allow from 86.107.172.0/22
  allow from 86.107.208.0/20
  allow from 86.109.32.0/19
  allow from 87.107.0.0/16
  allow from 87.247.160.0/19
  allow from 87.248.96.0/23
  allow from 87.248.128.0/19
  allow from 88.135.32.0/20
  allow from 89.32.0.0/19
  allow from 89.32.96.0/20
  allow from 89.32.196.0/23
  allow from 89.33.18.0/23
  allow from 89.33.100.0/22
  allow from 89.33.128.0/23
  allow from 89.33.204.0/23
  allow from 89.33.234.0/23
  allow from 89.33.240.0/23
  allow from 89.34.20.0/23
  allow from 89.34.32.0/19
  allow from 89.34.88.0/23
  allow from 89.34.94.0/23
  allow from 89.34.128.0/19
  allow from 89.34.168.0/23
  allow from 89.34.176.0/23
  allow from 89.34.200.0/23
  allow from 89.34.248.0/21
  allow from 89.35.58.0/23
  allow from 89.35.64.0/21
  allow from 89.35.120.0/22
  allow from 89.35.132.0/23
  allow from 89.35.156.0/23
  allow from 89.35.176.0/23
  allow from 89.35.180.0/22
  allow from 89.35.194.0/23
  allow from 89.36.16.0/23
  allow from 89.36.48.0/20
  allow from 89.36.96.0/20
  allow from 89.36.176.0/20
  allow from 89.36.194.0/23
  allow from 89.36.226.0/23
  allow from 89.36.252.0/23
  allow from 89.37.0.0/20
  allow from 89.37.30.0/23
  allow from 89.37.42.0/23
  allow from 89.37.102.0/23
  allow from 89.37.144.0/21
  allow from 89.37.152.0/22
  allow from 89.37.168.0/22
  allow from 89.37.198.0/23
  allow from 89.37.208.0/22
  allow from 89.37.218.0/23
  allow from 89.37.240.0/20
  allow from 89.38.24.0/23
  allow from 89.38.80.0/20
  allow from 89.38.102.0/23
  allow from 89.38.184.0/21
  allow from 89.38.192.0/21
  allow from 89.38.212.0/22
  allow from 89.38.242.0/23
  allow from 89.38.244.0/22
  allow from 89.39.8.0/22
  allow from 89.39.186.0/23
  allow from 89.40.38.0/23
  allow from 89.40.78.0/23
  allow from 89.40.90.0/23
  allow from 89.40.106.0/23
  allow from 89.40.110.0/23
  allow from 89.40.128.0/23
  allow from 89.40.152.0/21
  allow from 89.40.240.0/20
  allow from 89.41.8.0/21
  allow from 89.41.16.0/21
  allow from 89.41.32.0/23
  allow from 89.41.40.0/22
  allow from 89.41.58.0/23
  allow from 89.41.184.0/22
  allow from 89.41.192.0/19
  allow from 89.41.224.0/20
  allow from 89.41.240.0/21
  allow from 89.42.32.0/23
  allow from 89.42.44.0/22
  allow from 89.42.56.0/23
  allow from 89.42.68.0/23
  allow from 89.42.96.0/21
  allow from 89.42.136.0/22
  allow from 89.42.150.0/23
  allow from 89.42.184.0/21
  allow from 89.42.196.0/22
  allow from 89.42.228.0/23
  allow from 89.43.0.0/20
  allow from 89.43.36.0/23
  allow from 89.43.70.0/23
  allow from 89.43.88.0/21
  allow from 89.43.96.0/21
  allow from 89.43.144.0/21
  allow from 89.43.182.0/23
  allow from 89.43.188.0/23
  allow from 89.43.204.0/23
  allow from 89.43.216.0/21
  allow from 89.43.224.0/21
  allow from 89.44.112.0/23
  allow from 89.44.118.0/23
  allow from 89.44.128.0/21
  allow from 89.44.146.0/23
  allow from 89.44.176.0/21
  allow from 89.44.190.0/23
  allow from 89.44.202.0/23
  allow from 89.44.240.0/22
  allow from 89.45.48.0/20
  allow from 89.45.68.0/23
  allow from 89.45.80.0/23
  allow from 89.45.112.0/21
  allow from 89.45.126.0/23
  allow from 89.45.152.0/21
  allow from 89.45.230.0/23
  allow from 89.46.44.0/23
  allow from 89.46.60.0/23
  allow from 89.46.94.0/23
  allow from 89.46.184.0/21
  allow from 89.46.216.0/22
  allow from 89.47.64.0/20
  allow from 89.47.128.0/19
  allow from 89.47.196.0/22
  allow from 89.47.200.0/22
  allow from 89.144.57.31/32
  allow from 89.144.57.32/28
  allow from 89.144.128.0/18
  allow from 89.165.0.0/17
  allow from 89.184.192.0/19
  allow from 89.196.0.0/16
  allow from 89.198.0.0/15
  allow from 89.219.64.0/18
  allow from 89.219.192.0/18
  allow from 89.221.80.0/20
  allow from 89.235.64.0/18
  allow from 91.98.0.0/15
  allow from 91.106.64.0/19
  allow from 91.107.128.0/17
  allow from 91.108.128.0/19
  allow from 91.108.194.0/23
  allow from 91.108.196.0/23
  allow from 91.108.208.0/21
  allow from 91.133.128.0/17
  allow from 91.147.64.0/20
  allow from 91.184.64.0/19
  allow from 91.185.128.0/19
  allow from 91.186.192.0/19
  allow from 91.206.122.0/23
  allow from 91.207.138.0/23
  allow from 91.208.165.0/24
  allow from 91.209.242.0/24
  allow from 91.212.16.0/24
  allow from 91.212.252.0/24
  allow from 91.216.4.0/24
  allow from 91.217.64.0/23
  allow from 91.220.79.0/24
  allow from 91.222.196.0/22
  allow from 91.222.204.0/22
  allow from 91.224.110.0/23
  allow from 91.224.176.0/23
  allow from 91.225.52.0/22
  allow from 91.226.224.0/23
  allow from 91.227.84.0/22
  allow from 91.228.189.0/24
  allow from 91.229.214.0/23
  allow from 91.230.32.0/24
  allow from 91.232.64.0/22
  allow from 91.232.68.0/23
  allow from 91.232.72.0/22
  allow from 91.233.56.0/22
  allow from 91.236.168.0/23
  allow from 91.237.254.0/23
  allow from 91.238.0.0/24
  allow from 91.239.14.0/24
  allow from 91.239.54.0/23
  allow from 91.239.108.0/22
  allow from 91.239.214.0/24
  allow from 91.240.60.0/22
  allow from 91.240.180.0/22
  allow from 91.241.20.0/23
  allow from 91.241.92.0/24
  allow from 91.242.44.0/23
  allow from 91.243.126.0/23
  allow from 91.243.160.0/20
  allow from 91.244.120.0/22
  allow from 91.247.66.0/23
  allow from 91.250.224.0/20
  allow from 91.251.0.0/16
  allow from 92.42.48.0/21
  allow from 92.50.0.0/18
  allow from 92.61.176.0/20
  allow from 92.62.176.0/20
  allow from 92.114.16.0/20
  allow from 92.114.48.0/22
  allow from 92.114.64.0/20
  allow from 92.242.192.0/19
  allow from 93.110.0.0/16
  allow from 93.113.224.0/20
  allow from 93.114.16.0/20
  allow from 93.114.104.0/21
  allow from 93.115.120.0/21
  allow from 93.115.144.0/21
  allow from 93.115.216.0/21
  allow from 93.115.224.0/20
  allow from 93.117.0.0/19
  allow from 93.117.32.0/20
  allow from 93.117.96.0/19
  allow from 93.117.176.0/20
  allow from 93.118.96.0/19
  allow from 93.118.128.0/19
  allow from 93.118.160.0/20
  allow from 93.118.180.0/22
  allow from 93.118.184.0/22
  allow from 93.119.32.0/19
  allow from 93.119.64.0/19
  allow from 93.119.208.0/20
  allow from 93.126.0.0/18
  allow from 93.170.24.0/24
  allow from 93.190.24.0/21
  allow from 94.24.0.0/20
  allow from 94.24.16.0/21
  allow from 94.24.80.0/20
  allow from 94.24.96.0/21
  allow from 94.74.128.0/18
  allow from 94.101.128.0/20
  allow from 94.101.176.0/20
  allow from 94.101.240.0/20
  allow from 94.139.160.0/19
  allow from 94.176.8.0/21
  allow from 94.176.16.0/20
  allow from 94.176.32.0/21
  allow from 94.176.48.0/20
  allow from 94.176.80.0/20
  allow from 94.177.72.0/21
  allow from 94.182.0.0/15
  allow from 94.184.0.0/16
  allow from 94.232.168.0/21
  allow from 94.241.128.0/22
  allow from 94.241.135.0/24
  allow from 94.241.136.0/21
  allow from 94.241.144.0/22
  allow from 94.241.152.0/21
  allow from 94.241.160.0/19
  allow from 95.38.0.0/16
  allow from 95.64.0.0/17
  allow from 95.80.128.0/18
  allow from 95.81.64.0/18
  allow from 95.82.0.0/17
  allow from 95.130.56.0/21
  allow from 95.130.240.0/21
  allow from 95.142.224.0/20
  allow from 95.162.0.0/16
  allow from 95.215.160.0/22
  allow from 95.215.173.0/24
  allow from 103.231.136.0/22
  allow from 109.72.192.0/20
  allow from 109.74.224.0/20
  allow from 109.95.56.0/21
  allow from 109.95.64.0/21
  allow from 109.108.160.0/19
  allow from 109.109.32.0/19
  allow from 109.110.160.0/19
  allow from 109.111.32.0/22
  allow from 109.111.39.0/24
  allow from 109.111.40.0/21
  allow from 109.111.48.0/20
  allow from 109.122.192.0/18
  allow from 109.125.128.0/18
  allow from 109.162.128.0/17
  allow from 109.201.0.0/19
  allow from 109.203.128.0/18
  allow from 109.225.128.0/18
  allow from 109.230.64.0/18
  allow from 109.232.0.0/21
  allow from 109.238.176.0/20
  allow from 109.239.0.0/20
  allow from 128.65.160.0/19
  allow from 128.140.0.0/17
  allow from 130.185.72.0/21
  allow from 130.244.79.126/32
  allow from 130.255.192.0/18
  allow from 145.249.0.0/18
  allow from 146.66.128.0/23
  allow from 151.216.36.0/22
  allow from 151.232.0.0/14
  allow from 151.238.0.0/15
  allow from 151.240.0.0/13
  allow from 158.58.0.0/17
  allow from 158.58.184.0/21
  allow from 159.20.96.0/20
  allow from 159.255.32.0/21
  allow from 164.138.16.0/21
  allow from 164.138.128.0/18
  allow from 164.215.40.0/21
  allow from 164.215.56.0/21
  allow from 164.215.128.0/17
  allow from 173.237.208.200/29
  allow from 176.12.64.0/20
  allow from 176.46.128.0/19
  allow from 176.56.144.0/20
  allow from 176.62.144.0/21
  allow from 176.65.160.0/19
  allow from 176.65.192.0/18
  allow from 176.67.64.0/20
  allow from 176.101.32.0/20
  allow from 176.101.48.0/21
  allow from 176.102.224.0/19
  allow from 176.110.108.0/22
  allow from 176.122.210.0/23
  allow from 176.123.64.0/18
  allow from 176.124.64.0/22
  allow from 176.221.16.0/20
  allow from 176.221.64.0/21
  allow from 176.223.80.0/21
  allow from 178.21.40.0/21
  allow from 178.21.160.0/21
  allow from 178.22.72.0/22
  allow from 178.22.76.0/23
  allow from 178.22.120.0/21
  allow from 178.131.0.0/16
  allow from 178.157.0.0/18
  allow from 178.173.128.0/17
  allow from 178.215.0.0/18
  allow from 178.216.248.0/21
  allow from 178.219.224.0/20
  allow from 178.236.32.0/20
  allow from 178.238.192.0/20
  allow from 178.239.144.0/20
  allow from 178.248.40.0/21
  allow from 178.251.208.0/21
  allow from 178.252.128.0/18
  allow from 178.253.0.0/18
  allow from 179.60.151.0/24
  allow from 185.2.12.0/22
  allow from 185.3.124.0/22
  allow from 185.3.200.0/22
  allow from 185.3.212.0/22
  allow from 185.4.0.0/22
  allow from 185.4.16.0/22
  allow from 185.4.28.0/22
  allow from 185.4.104.0/22
  allow from 185.4.220.0/22
  allow from 185.5.156.0/22
  allow from 185.8.172.0/23
  allow from 185.8.174.0/32
  allow from 185.10.72.0/22
  allow from 185.11.68.0/22
  allow from 185.11.88.0/22
  allow from 185.11.176.0/22
  allow from 185.12.60.0/22
  allow from 185.12.100.0/23
  allow from 185.12.102.0/24
  allow from 185.13.228.0/22
  allow from 185.14.80.0/22
  allow from 185.14.160.0/22
  allow from 185.16.232.0/22
  allow from 185.18.212.0/22
  allow from 185.20.160.0/22
  allow from 185.21.68.0/22
  allow from 185.21.76.0/22
  allow from 185.22.28.0/22
  allow from 185.23.128.0/22
  allow from 185.24.136.0/22
  allow from 185.24.148.0/22
  allow from 185.24.228.0/22
  allow from 185.24.252.0/22
  allow from 185.26.32.0/22
  allow from 185.26.208.0/22
  allow from 185.26.232.0/22
  allow from 185.29.220.0/22
  allow from 185.30.4.0/22
  allow from 185.30.76.0/22
  allow from 185.31.124.0/22
  allow from 185.32.128.0/22
  allow from 185.34.160.0/22
  allow from 185.36.192.0/22
  allow from 185.37.52.0/22
  allow from 185.39.180.0/22
  allow from 185.40.224.0/22
  allow from 185.40.240.0/22
  allow from 185.41.0.0/22
  allow from 185.42.24.0/22
  allow from 185.42.212.0/22
  allow from 185.42.224.0/22
  allow from 185.44.36.0/22
  allow from 185.44.64.0/22
  allow from 185.44.100.0/22
  allow from 185.44.112.0/22
  allow from 185.45.188.0/22
  allow from 185.46.0.0/22
  allow from 185.46.108.0/22
  allow from 185.46.216.0/22
  allow from 185.47.48.0/22
  allow from 185.49.84.0/22
  allow from 185.49.96.0/22
  allow from 185.49.104.0/22
  allow from 185.50.37.0/24
  allow from 185.50.38.0/23
  allow from 185.51.40.0/22
  allow from 185.51.200.0/22
  allow from 185.55.224.0/22
  allow from 185.56.92.0/22
  allow from 185.56.96.0/22
  allow from 185.57.132.0/22
  allow from 185.57.164.0/22
  allow from 185.57.200.0/22
  allow from 185.58.240.0/22
  allow from 185.59.112.0/22
  allow from 185.60.32.0/22
  allow from 185.60.136.0/22
  allow from 185.62.232.0/22
  allow from 185.63.236.0/22
  allow from 185.64.176.0/22
  allow from 185.66.224.0/21
  allow from 185.67.12.0/22
  allow from 185.67.100.0/22
  allow from 185.67.212.0/22
  allow from 185.69.108.0/22
  allow from 185.69.120.0/22
  allow from 185.70.60.0/22
  allow from 185.70.196.0/22
  allow from 185.71.152.0/22
  allow from 185.71.192.0/22
  allow from 185.72.24.0/22
  allow from 185.73.0.0/22
  allow from 185.73.76.0/22
  allow from 185.73.114.0/23
  allow from 185.74.164.0/22
  allow from 185.75.196.0/22
  allow from 185.75.204.0/22
  allow from 185.76.248.0/22
  allow from 185.78.20.0/22
  allow from 185.78.104.0/22
  allow from 185.79.60.0/22
  allow from 185.79.96.0/22
  allow from 185.79.156.0/22
  allow from 185.80.196.0/22
  allow from 185.81.40.0/22
  allow from 185.81.96.0/23
  allow from 185.81.99.0/24
  allow from 185.82.28.0/22
  allow from 185.82.64.0/22
  allow from 185.82.136.0/22
  allow from 185.82.164.0/22
  allow from 185.82.180.0/22
  allow from 185.83.28.0/22
  allow from 185.83.72.0/21
  allow from 185.83.80.0/22
  allow from 185.83.88.0/22
  allow from 185.83.112.0/22
  allow from 185.83.180.0/22
  allow from 185.83.184.0/22
  allow from 185.83.196.0/22
  allow from 185.83.200.0/22
  allow from 185.83.208.0/22
  allow from 185.84.160.0/22
  allow from 185.84.220.0/22
  allow from 185.85.68.0/22
  allow from 185.85.136.0/22
  allow from 185.85.208.0/23
  allow from 185.85.211.0/24
  allow from 185.86.36.0/22
  allow from 185.86.180.0/22
  allow from 185.87.180.0/22
  allow from 185.88.48.0/22
  allow from 185.88.152.0/22
  allow from 185.88.176.0/22
  allow from 185.88.252.0/22
  allow from 185.89.112.0/22
  allow from 185.92.4.0/22
  allow from 185.92.8.0/22
  allow from 185.92.40.0/22
  allow from 185.93.164.0/22
  allow from 185.94.96.0/23
  allow from 185.94.99.0/24
  allow from 185.95.60.0/22
  allow from 185.95.152.0/22
  allow from 185.95.180.0/22
  allow from 185.96.240.0/22
  allow from 185.97.116.0/22
  allow from 185.98.112.0/22
  allow from 185.99.212.0/22
  allow from 185.100.44.0/22
  allow from 185.101.228.0/22
  allow from 185.103.84.0/22
  allow from 185.103.128.0/22
  allow from 185.103.244.0/22
  allow from 185.103.248.0/22
  allow from 185.104.192.0/22
  allow from 185.104.228.0/22
  allow from 185.104.232.0/22
  allow from 185.104.240.0/22
  allow from 185.105.184.0/22
  allow from 185.105.236.0/23
  allow from 185.105.238.0/25
  allow from 185.105.238.128/26
  allow from 185.105.238.192/27
  allow from 185.105.239.0/24
  allow from 185.106.136.0/22
  allow from 185.106.144.0/22
  allow from 185.106.228.0/22
  allow from 185.107.28.0/22
  allow from 185.107.32.0/22
  allow from 185.107.244.0/22
  allow from 185.107.248.0/22
  allow from 185.108.96.0/22
  allow from 185.108.164.0/22
  allow from 185.109.60.0/22
  allow from 185.109.72.0/22
  allow from 185.109.80.0/22
  allow from 185.109.128.0/22
  allow from 185.109.244.0/22
  allow from 185.109.248.0/22
  allow from 185.110.28.0/22
  allow from 185.110.216.0/22
  allow from 185.110.228.0/22
  allow from 185.110.236.0/22
  allow from 185.110.244.0/22
  allow from 185.110.252.0/22
  allow from 185.111.8.0/21
  allow from 185.111.40.0/22
  allow from 185.111.64.0/22
  allow from 185.111.128.0/22
  allow from 185.111.136.0/22
  allow from 185.112.32.0/21
  allow from 185.112.128.0/22
  allow from 185.112.148.0/22
  allow from 185.112.168.0/22
  allow from 185.113.56.0/22
  allow from 185.113.104.0/22
  allow from 185.113.112.0/22
  allow from 185.113.148.0/22
  allow from 185.113.152.0/22
  allow from 185.114.72.0/22
  allow from 185.114.188.0/22
  allow from 185.115.76.0/22
  allow from 185.115.148.0/22
  allow from 185.115.164.0/22
  allow from 185.115.168.0/22
  allow from 185.116.20.0/22
  allow from 185.116.24.0/22
  allow from 185.116.160.0/22
  allow from 185.117.48.0/22
  allow from 185.117.96.0/22
  allow from 185.117.136.0/22
  allow from 185.117.204.0/22
  allow from 185.118.12.0/22
  allow from 185.118.136.0/22
  allow from 185.118.152.0/22
  allow from 185.119.4.0/22
  allow from 185.119.164.0/22
  allow from 185.119.240.0/22
  allow from 185.120.120.0/22
  allow from 185.120.136.0/22
  allow from 185.120.160.0/22
  allow from 185.120.168.0/22
  allow from 185.120.192.0/21
  allow from 185.120.200.0/22
  allow from 185.120.208.0/20
  allow from 185.120.224.0/20
  allow from 185.120.240.0/21
  allow from 185.120.248.0/22
  allow from 185.121.56.0/22
  allow from 185.121.128.0/22
  allow from 185.122.80.0/22
  allow from 185.123.64.0/21
  allow from 185.123.208.0/22
  allow from 185.124.112.0/22
  allow from 185.124.156.0/22
  allow from 185.124.172.0/22
  allow from 185.125.20.0/22
  allow from 185.125.244.0/22
  allow from 185.125.248.0/21
  allow from 185.126.0.0/20
  allow from 185.126.16.0/22
  allow from 185.126.40.0/22
  allow from 185.126.127.0/24
  allow from 185.126.132.0/22
  allow from 185.126.144.0/22
  allow from 185.126.156.0/24
  allow from 185.126.200.0/22
  allow from 185.127.176.0/22
  allow from 185.127.232.0/22
  allow from 185.128.48.0/22
  allow from 185.128.80.0/22
  allow from 185.128.136.0/22
  allow from 185.128.152.0/22
  allow from 185.128.164.0/22
  allow from 185.129.80.0/22
  allow from 185.129.111.0/24
  allow from 185.129.116.0/22
  allow from 185.129.124.0/22
  allow from 185.129.140.0/24
  allow from 185.129.168.0/22
  allow from 185.129.184.0/21
  allow from 185.129.196.0/22
  allow from 185.129.200.0/22
  allow from 185.129.212.0/22
  allow from 185.129.216.0/22
  allow from 185.129.228.0/22
  allow from 185.129.232.0/21
  allow from 185.129.240.0/22
  allow from 185.130.76.0/22
  allow from 185.131.28.0/22
  allow from 185.131.84.0/22
  allow from 185.131.88.0/21
  allow from 185.131.100.0/22
  allow from 185.131.108.0/22
  allow from 185.131.112.0/21
  allow from 185.131.124.0/22
  allow from 185.131.128.0/22
  allow from 185.131.136.0/21
  allow from 185.131.148.0/22
  allow from 185.131.152.0/21
  allow from 185.131.164.0/22
  allow from 185.131.168.0/22
  allow from 185.132.80.0/22
  allow from 185.132.212.0/22
  allow from 185.133.152.0/22
  allow from 185.133.164.0/22
  allow from 185.133.212.0/22
  allow from 185.133.244.0/23
  allow from 185.133.246.0/24
  allow from 185.135.28.0/22
  allow from 185.135.72.0/21
  allow from 185.135.84.0/22
  allow from 185.135.228.0/22
  allow from 185.136.100.0/22
  allow from 185.136.172.0/22
  allow from 185.136.180.0/22
  allow from 185.136.192.0/22
  allow from 185.136.220.0/22
  allow from 185.137.24.0/22
  allow from 185.137.60.0/22
  allow from 185.137.108.0/22
  allow from 185.139.64.0/22
  allow from 188.34.0.0/16
  allow from 188.75.64.0/18
  allow from 188.93.64.0/21
  allow from 188.118.64.0/18
  allow from 188.121.96.0/19
  allow from 188.121.128.0/19
  allow from 188.122.96.0/19
  allow from 188.125.64.0/24
  allow from 188.125.86.0/24
  allow from 188.126.128.0/19
  allow from 188.136.128.0/17
  allow from 188.158.0.0/15
  allow from 188.191.176.0/21
  allow from 188.208.56.0/21
  allow from 188.208.64.0/19
  allow from 188.208.144.0/20
  allow from 188.208.160.0/19
  allow from 188.208.200.0/22
  allow from 188.208.208.0/21
  allow from 188.208.224.0/19
  allow from 188.209.0.0/19
  allow from 188.209.32.0/20
  allow from 188.209.64.0/20
  allow from 188.209.116.0/22
  allow from 188.209.128.0/18
  allow from 188.209.192.0/20
  allow from 188.210.64.0/20
  allow from 188.210.80.0/21
  allow from 188.210.96.0/19
  allow from 188.210.128.0/18
  allow from 188.210.192.0/20
  allow from 188.210.232.0/22
  allow from 188.211.0.0/20
  allow from 188.211.32.0/19
  allow from 188.211.64.0/18
  allow from 188.211.128.0/19
  allow from 188.211.176.0/20
  allow from 188.211.192.0/19
  allow from 188.212.6.0/23
  allow from 188.212.48.0/20
  allow from 188.212.64.0/19
  allow from 188.212.96.0/22
  allow from 188.212.144.0/21
  allow from 188.212.160.0/19
  allow from 188.212.200.0/21
  allow from 188.212.208.0/20
  allow from 188.212.224.0/20
  allow from 188.212.240.0/21
  allow from 188.213.64.0/20
  allow from 188.213.96.0/19
  allow from 188.213.144.0/20
  allow from 188.213.176.0/20
  allow from 188.213.192.0/21
  allow from 188.213.208.0/22
  allow from 188.214.4.0/22
  allow from 188.214.64.0/20
  allow from 188.214.84.0/22
  allow from 188.214.96.0/22
  allow from 188.214.120.0/23
  allow from 188.214.160.0/19
  allow from 188.214.216.0/21
  allow from 188.214.232.0/21
  allow from 188.215.24.0/22
  allow from 188.215.88.0/22
  allow from 188.215.128.0/20
  allow from 188.215.160.0/19
  allow from 188.215.192.0/19
  allow from 188.215.240.0/22
  allow from 188.229.0.0/17
  allow from 188.240.196.0/24
  allow from 188.240.212.0/24
  allow from 188.240.248.0/21
  allow from 188.245.0.0/16
  allow from 188.253.0.0/17
  allow from 193.0.156.0/24
  allow from 193.8.139.0/24
  allow from 193.19.144.0/23
  allow from 193.28.181.0/24
  allow from 193.32.80.0/23
  allow from 193.35.62.0/24
  allow from 193.104.22.0/24
  allow from 193.104.212.0/24
  allow from 193.105.2.0/24
  allow from 193.105.6.0/24
  allow from 193.142.30.0/24
  allow from 193.151.128.0/19
  allow from 193.178.200.0/22
  allow from 193.189.122.0/23
  allow from 193.222.51.0/24
  allow from 193.242.194.0/23
  allow from 193.242.208.0/23
  allow from 194.33.104.0/22
  allow from 194.33.122.0/23
  allow from 194.33.124.0/22
  allow from 194.60.228.0/22
  allow from 194.77.208.66/32
  allow from 194.143.140.0/23
  allow from 194.146.148.0/22
  allow from 194.225.0.0/16
  allow from 195.10.15.160/28
  allow from 195.20.136.0/24
  allow from 195.27.14.0/28
  allow from 195.88.188.0/23
  allow from 195.96.139.16/28
  allow from 195.110.38.0/23
  allow from 195.146.32.0/19
  allow from 195.170.163.0/24
  allow from 195.191.74.0/23
  allow from 195.211.44.0/22
  allow from 195.245.70.0/23
  allow from 196.3.91.0/24
  allow from 204.245.22.24/30
  allow from 204.245.22.29/32
  allow from 204.245.22.30/31
  allow from 208.48.251.249/32
  allow from 209.28.123.0/26
  allow from 210.5.196.64/26
  allow from 210.5.197.64/26
  allow from 210.5.198.32/29
  allow from 210.5.198.64/28
  allow from 210.5.198.96/27
  allow from 210.5.198.128/26
  allow from 210.5.198.192/27
  allow from 210.5.204.0/25
  allow from 210.5.205.0/26
  allow from 210.5.208.0/26
  allow from 210.5.208.128/25
  allow from 210.5.209.0/25
  allow from 210.5.214.192/26
  allow from 210.5.218.64/26
  allow from 210.5.218.128/25
  allow from 210.5.232.0/25
  allow from 210.5.233.0/25
  allow from 210.5.233.128/26
  allow from 212.1.192.0/21
  allow from 212.6.37.0/24
  allow from 212.6.38.0/24
  allow from 212.6.41.0/25
  allow from 212.6.42.0/24
  allow from 212.6.45.0/24
  allow from 212.6.47.0/24
  allow from 212.6.50.0/24
  allow from 212.16.64.0/19
  allow from 212.33.192.0/19
  allow from 212.50.224.0/19
  allow from 212.80.0.0/20
  allow from 212.80.16.0/21
  allow from 212.80.24.0/22
  allow from 212.80.28.0/24
  allow from 212.80.30.0/23
  allow from 212.82.108.0/22
  allow from 212.86.64.0/19
  allow from 212.95.128.0/19
  allow from 212.120.192.0/19
  allow from 213.109.240.0/20
  allow from 213.147.128.0/19
  allow from 213.176.0.0/17
  allow from 213.195.0.0/18
  allow from 213.207.192.0/18
  allow from 213.217.32.0/19
  allow from 213.233.160.0/19
  allow from 216.55.163.116/30
  allow from 216.55.163.120/30
  allow from 217.11.16.0/20
  allow from 217.25.48.0/20
  allow from 217.64.144.0/20
  allow from 217.66.192.0/19
  allow from 217.146.184.0/24
  allow from 217.146.186.0/23
  allow from 217.146.188.0/22
  allow from 217.146.208.0/20
  allow from 217.161.16.0/24
  allow from 217.170.240.0/20
  allow from 217.171.191.220/30
  allow from 217.172.96.0/22
  allow from 217.172.104.0/21
  allow from 217.172.112.0/22
  allow from 217.172.120.0/21
  allow from 217.174.16.0/20
  allow from 217.218.0.0/15

  deny from all
  # update : http://siteshoma.com
  </Limit>

لیست بالا لیست کاملی از IP های کشور ایران و آی پی های گوگل است و با دستورات بالا می توانید از ورود IP های خارجی به جز گوگل به سایت جلوگیری کنید.
آموزش :
کدها را در فایل .htaccess در موجود در پوشه public_html قرار دهید.
اگر فایل .htaccess وجود ندارد آن را ایجاد کنید

توجه کنید :

 • با اینکه سعی میکنیم لیست آی پی ها را به روز و کامل نگه داریم، هیچ تضمینی برای کامل بودن لیست آی پی های ایران یا آی پی موتورهای جستجو وجود ندارد.
 • این آموزش و آی پی ها به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده و در استفاده کردن یا استفاده نکردن از آن مختارید.

منبع :

لینک مخفی شده است

  برای مشاهده لینک در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

 • مطالب مشابه

  • توسط emperatoor73
   با سلام
   سایت تخصصی آموزش ویولن به ادرس زیر به صورت مزایده به فروش میرسد

   لینک مخفی شده است
   برای مشاهده لینک در انجمن ثبت نام کنید. دارای دامنه بین المللی
   دارای هاست یک ساله با فضای یک گیگ
   دارای سئو بسیار بالا - با کلمه آموزش ویولن صفحه دوم هست که به زودی به صفحه اول میاد. لینک سازی انجام شده
   دارای مطالب اختصاصی و با کیفیت
   دارای نویسنده برای نوشتن مطالب
   دارای قالب زیبا صاحب خریداری شده از وبیت
   دوستان توجه کنید که سایت بسیار با کیفیت هست
    
   قیمت پایه مزایده : 160 هزار تومان
   لطفا قیمت پیشنهادی خودتون را به آی دی تلگرام من ارسال کنید

   لینک مخفی شده است
   برای مشاهده لینک در انجمن ثبت نام کنید.